سلام  

احوال شما  

سوال : محدوده‌ی رسالت  عیسی مسیح تا کجا بوده ؟

جواب :

مسیحیان کنونی با تبلیغ و تبشیر گسترده‌ی خود در سرتاسر جهان، مدعی هستند که عیسی مسیح برای تمام جهانیان مبعوث شده و حوزه‌ی تبلیغی ایشون منحصر در قوم و ملیت خاصی نیست.

 درکتاب مقدس از زبان خودِ عیسی مسیح، تصریح‌شده که ایشون برای تبلیغ معارف الهی در بین قوم بنی‌اسرائیل برانگیخته‌شدند.

کتاب مقدس، قول عیسی مسیح رو دراین‌باره، این جوری می گه :

«او در جواب گفت، فرستاده نشده‌ام مگر به جهت گوسفندان گم‌شده خاندان اسرائیل.» ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، متی 15: 24.

اما اینکه پس از عیسی مسیح، حواریون و پیروان اون حضرت وظیفه‌ی تبلیغ جهانی داشتند یا اینکه اونا هم ملزم به تبلیغ در بین بنی‌اسرائیل بودند، سؤالی هست که جواب اون در بخش‌های دیگه ی کتاب مقدس اومده.

کتاب مقدس دراین‌باره چنین می‌نویسد:
«این دوازده را عیسی فرستاده، بدیشان وصیت کرده، گفت، از راه امّت‌ها مروید و در بَلَدی از سامریان داخل مشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید.»
ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، متی 10: 5-6. 

آپ مرتبط 

 امکان منسوخ شدن یک دین از نگاه کتاب مقدس

http://j-shobhah.blogfa.com/post-824.aspx

نظر شما چیه