سلام  

احوال شما  

سوال : این درسته که وهابیت با صلاح کردن مخالفه ؟ 

جواب : من فقط نمونه ای از کاراشون رو می گم . می خواید خودتون قضاوت کنید ؟ 

وهابیت و حرمت اصلاح صورت برای زنان

محمد ناصرالدین البانی از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار در بین وهابیت است، که در علم حدیث شهرت فراوان دارد، تا جایی که به او لقب «محدث عصر»، «امام دعوت»، «ناصر سنت»، «محدث متقن»، «علامه متفنن» داده‌اند.

اکنون با یکی از فتواهای عجیب این محدث وهابی آشنا شوید، وی در رابطه با اصلاح صورت زنان می‌گوید:

«زمانی که بر صورت زن ریش بروید، جایز نیست، آن را بتراشد یا از بین ببرد، زیرا خداوند هر چیزی را به نیکویی آفریده است و اگر بر صورت زن مو روییده، این نیز یک نوع زیبایی است، و در صورتی که آن زن موها را زایل کند، موجبات لعنت خداوند را فراهم کرده است.»
سلسله احادیث الصحیحه، ج6، ص409 

قضاوت کردید ؟ 

آپ مرتبط 

 عقاید وهابیت

http://j-shobhah.blogfa.com/post/269 

 چرا وهابی ها قبر ابن تیمیه رو خراب نکردند ؟

http://j-shobhah.blogfa.com/post/605 

جایگاه حاکم و اجتماع در تفکر وهابیت 

 http://j-shobhah.blogfa.com/post/1259

نظر شما چیه