احوال شما 

سوال : فایده صلوات بر خاندان پیامبر چیه؟ اونا که نیازی به درود و صلوات ما ندارن!!

جواب : بله درسته .  در واقع برای خودمون خوبه .  

ببینید :  

در این شکی نیست که فرستادن صلوات بر پیامبر گرامی و اهل بیت ایشون از جمله اعمالی هست که بسیار مورد توصیه و سفارش هست .

در روایتی اومده که: « در میزان اعمال انسان هیچ چیز سنگین تر از صلوات بر محمد و آل او نمی باشد»

الکافی ج2 ص494

پیامبر گرامی فرمودند :« هر کس از روی ایمان و رسیدن به پاداش الهی بر من ( و اهل بیتم ) صلوات بفرستد تمام گناهانش بخشیده می شود و او پس از آن اعمالش را از نو شروع کند»

ثواب الاعمال ص186

امام رضا علیه السلام فرمود:« هر کس نمی تواند عملی انجام دهد تا کفاره گناهانش باشد پس بر محمد و آل او فراوان صلوات بفرستد زیرا صلوات تمام گناهان را محو می کند»

عیون الاخبار ج1 ص294

صلوات هر گاه به خداوند نسبت داده شود و بگوییم خداوند صلوات می فرستد به معنای فرستادن رحمت است و هر گاه به فرشتگان و مومنان منسوب شود به معنای طلب رحمت است.

تفسیر نمونه ج17 ص416 

توجه توجه  305305305  

این بخشیده شدن گناه ها ، به غیر از حق الناس بودا .  

حق الناس بحثش جداس

آپ مرتبط 

عصمت پیامبران یعنی چی ؟ 

http://j-shobhah.blogfa.com/post-892.aspx

 پیامبر اسلام پیامبر رحمت است.این یعنی چی ؟

http://j-shobhah.blogfa.com/post-734.aspx 

پیامبر برای چی اومدن ؟  

http://j-shobhah.blogfa.com/post/990 

مثل پیامبر شدن یعنی ... 

http://j-shobhah.blogfa.com/post/1445

نظر شما چیه