احوال شما  

سوال : راسه که می گن : مسیحیان، خدا را به خشم آورده‌اند؟ آیا؟

جواب : والا چی بگم ؟ خودتون ببینید   

یكی از حیواناتی كه تورات اون رو حرام‌گوشت و نجس می دونن و به ‌شدت از خوردن اون نهی كرده، گوشت خوک هست.

«و خداوند موسی‌ و هارون‌ را خطاب کرده، به‌ ایشان‌ گفت‌: اما از نشخوارکنندگان و شکافتگان سم این‌ها را مخورید و خوک، زیرا شکافته سم است و شکاف تمام دارد لیکن نشخوار نمی‌کند، این برای شما نجس است. از گوشت آن‌ها مخورید و لاش آن‌ها را لمس مکنید، این‌ها برای شما نجس‌اند.» ترجمه قدیم کتاب مقدس، لاویان 11: 1- 8.

خداوند، قوم یهود رو به علت خوردن گوشت خوک نجس می دونه و از اونا بیزاری جسته :

«آن‌ها دائم‌ مرا خشمگین‌ می‌سازند... گوشت‌ خوک‌ و خوراک‌های‌ حرام‌ دیگر می‌خورند، ولی‌ به‌ دیگران‌ می‌گویند: به‌ ما نزدیک‌ نشوید، ما را نجس‌ نکنید، ما از شما پاک‌تریم. این‌ مردم‌ مرا از خود سخت‌ بیزار کرده‌اند و به‌ آتش‌ خشم‌ من‌ دامن‌ زده‌اند.» ترجمه تفسیری کتاب مقدس، اشعیا 65: 3-5.

مخاطب اصلی ما ، قوم حضرت مسیح هستند، قومی که با خوردن خوک نجس، خداوند رو به خشم آوردند.

همان قومی كه طبق فرمان صریح عیسی (علیه‌السلام) موظف‌اند تمام دستورات تورات را اطاعت كنند و همه حلال و حرام‌ها را رعایت كنند:

«گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هرآینه به شما می‌گویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود.» ترجمه قدیم کتاب مقدس، متی 5: 17 - 18

چرا خدا رو به خشم میارن ؟ و ول کنِ ماجرا هم نیستن و هنوز هم گوشت خوک می خورن . 

واقعا چرا داداش؟ 

آپ مرتبط  

آیا شیطان، خدای مسیحیان است؟ 

 http://j-shobhah.blogfa.com/post/826

می‌گویند یحیی، خدایش را نمی‌شناخت! 

http://j-shobhah.blogfa.com/post/863

نظر شما چیه