احوال شما  

سوال : این درسته که : عیسی، خدایِ گنهکار هست؟ 

جواب : وا ! حضرت عیسی پیامبر بودن . این حرفا یعنی چی . 

مسیحیان، برای انبیاء عصمت قائل نیستند بخاطر همین به وفور در کتاب مقدس داستان‌های گناه و فساد انبیاء اومده .

اما عیسی (علیه‌السلام) رو متمایز از سایر انبیاء می دونن و معتقدند که ایشون معصوم بوده و هیچ نوع گناهی انجام نداده‌. 

در کتاب مقدس اومده «هرگز از او گناهی سر نزد و دروغی از دهان او بیرون نیامد».ترجمه قدیم کتاب مقدس،رساله اول پطرس ۲ : ۲۲.

اما وقتی  تویِ کتاب مقدس مسیحیان دقت می کنیم ، آیاتی رو می‌تونیم پیدا کنیم  که خلاف این ادعای اونا رو که می گن مسیح بی‌گناه هست رو ثبات ‌می کنه.

کتاب مقدس، به ‌دروغ‌گویی مسیح اذعان می‌کنه و می گه :

«شما برای این عید بروید من به این عید نمی‌آیم زیرا که وقت من هنوز تمام نشده است... لکن چون برادرانش برای عید رفته بودند او نیز آمد، نه آشکار بلکه در خفا».ترجمه قدیم کتاب مقدس، یوحنا ۷ : ۸-۱۰.

مسیحِ کتاب مقدس، به یاران خودش گفت که :من به عید نمی‌روم اما بعدی که اونا رفتند او مخفیانه به عید رفته و اونجا حضور یافت. 

305305305 یعنی حضرت عیسی یواشکی و بدون اینکه کسی ایشون رو ببینه رفت اونجا .

 آیا این مصداق دروغ‌گویی نیست؟ آیا دروغ‌گویی، گناه نیست؟ آیا مسیح طبق کتاب مقدس گناه‌کار نیست؟

آپ مرتبط 

 عصمت پیامبران یعنی چه ؟

http://j-shobhah.blogfa.com/post-892.aspx 

نظر شما چیه